Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
File USORG2021.rdf 13 kB Miroslav Líška Aug 20, 2021 21:52 Aug 20, 2021 21:52
 • No labels
Page: PoC znalosti.gov.sk
PDF File Validácie dát pomocou SHACL.pdf 79 kB Štefan Szilva Jul 09, 2018 22:59 Jul 09, 2018 22:59
 • No labels
Page: 7. zasadnutie PS1
PDF File vlastny_material_opatrenie-edit-sz22-posledne-zmen… 751 kB Štefan Szilva Apr 04, 2018 23:46 Apr 04, 2018 23:46
 • No labels
Page: 7. zasadnutie PS1
PDF File vlastny_material_opatrenie-edit-sz22-posledne-zmen… 751 kB Štefan Szilva Apr 18, 2018 11:29 Apr 20, 2018 10:35
 • No labels
Page: 8. zasadnutie PS1
PDF File vlastny_material_opatrenie-edit-sz23.pdf 751 kB Štefan Szilva Apr 22, 2018 15:15 Apr 22, 2018 15:15
 • No labels
Page: 8. zasadnutie PS1
PDF File vlastny_material_opatrenie-edit.pdf 483 kB Štefan Szilva May 10, 2017 08:25 May 10, 2017 08:25
 • No labels
Page: 1. zasadnutie PS1 - zápis
PDF File xsd-centralny-model-v2.pdf 223 kB Martina Dubinova Jul 11, 2017 09:24 Jul 11, 2017 09:24
 • No labels
Page: 2. zasadnutie - pokračovanie z 12.5.2017
PDF File xsd-centralny-model-v2.pdf 202 kB Viktória Šunderlíková Apr 21, 2022 13:19 Apr 21, 2022 13:19
 • No labels
Page: 4. Prepojenie XSD schém s centrálnym dátovým modelom
Microsoft Excel Spreadsheet Zoznam kontaktov.xlsx 13 kB Markéta Šimoni Dec 18, 2020 10:55 Dec 18, 2020 10:55
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet Zoznam prijatych ziadosti.xlsx 12 kB Markéta Šimoni Dec 18, 2020 10:24 Dec 18, 2020 10:24
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inšitúc… 0.6 kB Matej Kučera Dec 17, 2020 13:09 Dec 17, 2020 13:09
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inšitúc… 4 kB Matej Kučera Dec 17, 2020 13:10 Dec 17, 2020 13:10
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inšitúc… 10 kB Matej Kučera Dec 17, 2020 13:10 Dec 17, 2020 13:10
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet Zoznam softvéru zakúpeného z verejných zdrojov – k… 10 kB Matej Kučera Dec 17, 2020 15:40 Dec 17, 2020 15:40
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File Zoznam softvéru zakúpeného z verejných zdrojov.csv 0.4 kB Matej Kučera Dec 17, 2020 11:30 Dec 17, 2020 11:30
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File Zoznam softvéru zakúpeného z verejných zdrojov.ods 4 kB Matej Kučera Dec 17, 2020 11:30 Dec 17, 2020 11:30
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet Zoznam softvéru zakúpeného z verejných zdrojov.xls… 9 kB Matej Kučera Dec 17, 2020 11:31 Dec 17, 2020 11:31
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet Zoznam strategickych dokumentov.xlsx 14 kB Markéta Šimoni Dec 18, 2020 11:23 Dec 18, 2020 11:23
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov.xlsx 10 kB Matej Kučera Dec 21, 2020 19:24 Dec 21, 2020 19:24
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet Zoznam štúdií a analytických dokumentov financovan… 9 kB Matej Kučera Dec 21, 2020 19:25 Dec 21, 2020 19:25
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
 1. Prev
 2. 1
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. Next