Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
File 20_OŠ.ods 6 kB Markéta Šimoni Dec 17, 2020 14:12 Dec 17, 2020 14:12
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet 20_OŠ.xlsx 13 kB Markéta Šimoni Dec 17, 2020 14:13 Dec 17, 2020 14:13
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet 32_Uradna tabula (2).xlsx 15 kB Markéta Šimoni Dec 18, 2020 10:57 Dec 18, 2020 10:57
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File 32_Uradna tabula.csv 2 kB Markéta Šimoni Dec 17, 2020 13:51 Dec 17, 2020 13:51
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File 32_Uradna tabula.ods 5 kB Markéta Šimoni Dec 17, 2020 13:53 Dec 17, 2020 13:53
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Sheet 32_Uradna tabula.xlsm 13 kB Markéta Šimoni Dec 17, 2020 14:03 Dec 17, 2020 14:03
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File about (30).rdf 2 kB Miroslav Líška Apr 29, 2021 18:35 Apr 29, 2021 18:35
 • No labels
Page: Referenčné údaje Registra geografických názvov
File addresses-uoss-2021-MM-DD.ttl 8 kB Miroslav Líška Aug 20, 2021 22:23 Aug 20, 2021 22:23
 • No labels
Page: PoC znalosti.gov.sk
File adjudgement-83874362720.rdf 1 kB Miroslav Líška Nov 19, 2020 11:13 Nov 19, 2020 11:13
 • No labels
Page: adjudgement-example/2020-MM-DD.rdf/xml
XML File adjudgement-83874362720.xml 3 kB Miroslav Líška Nov 19, 2020 10:45 Nov 19, 2020 10:45
 • No labels
Page: adjudgement-example/2020-MM-DD.xml
File adms.xsd 1 kB Miroslav Líška Nov 18, 2020 20:46 Nov 18, 2020 20:46
 • No labels
Page: CMU-1.2 (2022-MM-DD)
Microsoft Excel Spreadsheet BA-Dataset-OrganizacnaStruktura-2021-07-07.xlsx 12 kB Miroslav Líška Jul 07, 2021 15:15 Jul 07, 2021 15:15
 • No labels
Page: Organizačná štruktúra
File catalog-nkod.rdf 12 kB Miroslav Líška Aug 20, 2021 15:38 Aug 20, 2021 15:38
 • No labels
Page: PoC znalosti.gov.sk
File catalog-znalosti.rdf 25 kB Miroslav Líška Aug 23, 2021 17:36 Aug 23, 2021 17:36
 • No labels
Page: PoC znalosti.gov.sk
PNG File central-model.png 23 kB Miroslav Líška Oct 29, 2017 16:00 Oct 29, 2017 16:00
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
File ConversionRecordsSummary_2016-05-17.xsd 16 kB Martin Švonavec May 19, 2016 07:45 May 19, 2016 07:47
 • No labels
Page: XSD - evidencie záznamov o konverzii 2016
PNG File cpsv-ap-sk-uml.png 113 kB Miroslav Líška Apr 23, 2018 14:22 Apr 23, 2018 14:22
 • No labels
Page: cpsv-ap-sk/2018-03-26.uml/png
Microsoft Excel Spreadsheet DatasetAnalytickýchDokumentov.xlsx 6 kB Miroslav Líška Mar 10, 2021 15:00 Mar 10, 2021 15:00
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet DatasetDotacneSchemy.xlsx 6 kB Miroslav Líška Feb 08, 2021 21:47 Feb 08, 2021 21:47
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
Microsoft Excel Spreadsheet DatasetDotacneSchemy4.xlsx 10 kB Markéta Šimoni May 04, 2022 10:34 May 04, 2022 10:34
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 18
 12. Next