Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PNG File image2017-12-23 0:9:38.png 10 kB Miroslav Líška Dec 23, 2017 00:09 Dec 23, 2017 00:09
 • No labels
Page: Objektová vlastnosť (owl:ObjectProperty)
PNG File image2017-12-22 23:57:14.png 3 kB Miroslav Líška Dec 22, 2017 23:57 Dec 22, 2017 23:57
 • No labels
Page: Trieda (owl:Class)
PNG File image2017-12-22 23:56:0.png 3 kB Miroslav Líška Dec 22, 2017 23:56 Dec 22, 2017 23:56
 • No labels
Page: Trieda (owl:Class)
PNG File image2017-12-22 23:54:31.png 4 kB Miroslav Líška Dec 22, 2017 23:54 Dec 22, 2017 23:54
 • No labels
Page: Trieda (owl:Class)
PNG File image2017-12-22 23:49:45.png 4 kB Miroslav Líška Dec 22, 2017 23:49 Dec 22, 2017 23:49
 • No labels
Page: Trieda (owl:Class)
File 2017-09-01.rdf 3 kB Miroslav Líška Nov 20, 2017 00:35 Nov 20, 2017 00:35
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 5★
File 2017-08-14.owl 8 kB Miroslav Líška Nov 20, 2017 00:33 Nov 20, 2017 00:33
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 5★
File meteo.rdf 5 kB Miroslav Líška Nov 20, 2017 00:33 Nov 20, 2017 00:33
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 5★
File 2017-09-01.rdf 2 kB Miroslav Líška Nov 20, 2017 00:32 Nov 20, 2017 00:32
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 4★
File 2017-08-14.owl 7 kB Miroslav Líška Nov 20, 2017 00:30 Nov 20, 2017 00:30
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 4★
File meteo.rdf 6 kB Miroslav Líška Nov 20, 2017 00:29 Nov 20, 2017 00:29
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 4★
PNG File uml-central-model.png 112 kB Miroslav Líška Oct 29, 2017 17:15 Oct 29, 2017 17:15
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
PNG File central-model.png 23 kB Miroslav Líška Oct 29, 2017 16:00 Oct 29, 2017 16:00
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
File dcat-ap-sk.shapes.ttl 16 kB Miroslav Líška Oct 04, 2017 15:52 Oct 04, 2017 15:52
 • No labels
Page: A.4.5.3.2 Automatizovaná validácia publikovaných údajov
PDF File meteo-data.pdf 30 kB Miroslav Líška Sep 23, 2017 12:23 Sep 23, 2017 12:23
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 1★
Microsoft Word 97 Document meteo-data.doc 9 kB Miroslav Líška Sep 23, 2017 12:23 Sep 23, 2017 12:23
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 1★
File meteo-station.ods 10 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 23:07 Sep 22, 2017 23:07
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
File meteo-observation.ods 10 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 23:07 Sep 22, 2017 23:07
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
File meteo-forecast.ods 10 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 23:07 Sep 22, 2017 23:07
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
File meteo-cloudiness-type.ods 9 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 23:07 Sep 22, 2017 23:07
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. Next