Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
XML File meteo-forecast.xml 0.6 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 22:48 Sep 22, 2017 22:48
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
XML File meteo-observation.xml 0.6 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 22:48 Sep 22, 2017 22:48
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
File ZoznamZmluv.csv 0.6 kB Miroslav Líška Dec 14, 2020 14:10 Dec 14, 2020 14:10
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File physical.person-shapes.ttl 0.5 kB Miroslav Líška Oct 19, 2021 13:41 Oct 19, 2021 13:41
 • No labels
Page: CMU-1.2 (2022-MM-DD)
File rdf.xsd 0.5 kB Miroslav Líška Nov 18, 2020 20:43 Nov 18, 2020 20:43
 • No labels
Page: CMU-1.2 (2022-MM-DD)
File Zoznam softvéru zakúpeného z verejných zdrojov.csv 0.4 kB Matej Kučera Dec 17, 2020 11:30 Dec 17, 2020 11:30
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File MIRRI-Dataset-PodriadeneOrganizacie-2021-04-07.csv 0.4 kB Miroslav Líška Apr 08, 2021 11:00 Apr 08, 2021 11:00
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
XML File meteo-cloudiness-type.xml 0.4 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 22:47 Sep 22, 2017 22:47
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
XML File meteo-station.xml 0.4 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 22:48 Sep 22, 2017 22:48
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
File MIRRI-Dataset-PodriadeneOrganizacie-2021-04-20.csv 0.4 kB Miroslav Líška Apr 22, 2021 23:30 Apr 22, 2021 23:30
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File ZoznamZahranicnychCestovnychNakladov.csv 0.4 kB Miroslav Líška Dec 14, 2020 14:10 Dec 14, 2020 14:10
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File mirridatasetpodriadeneorganizacie20220314.csv 0.3 kB Viktória Šunderlíková Mar 31, 2022 12:23 Mar 31, 2022 12:23
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File DatasetDotacneSchemy4_csv.csv 0.3 kB Markéta Šimoni May 04, 2022 10:41 May 04, 2022 10:41
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File ZoznamNeuhradenychNakladovStatu.csv 0.2 kB Miroslav Líška Dec 14, 2020 14:07 Dec 14, 2020 14:07
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File meteo-forecast.csv 0.2 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 23:05 Sep 22, 2017 23:05
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
File meteo-observation.csv 0.2 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 23:05 Sep 22, 2017 23:05
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
File 20_OŠ.csv 0.2 kB Markéta Šimoni Dec 17, 2020 14:12 Dec 17, 2020 14:12
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
File meteo-station.csv 0.1 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 23:05 Sep 22, 2017 23:05
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
File meteo-cloudiness-type.csv 0.1 kB Miroslav Líška Sep 22, 2017 23:04 Sep 22, 2017 23:04
 • No labels
Page: Úroveň interoperability 3★
 1. Prev
 2. 1
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. Next