Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PNG File typyURI.png 54 kB Miroslav Líška Jun 02, 2021 23:15 Jun 02, 2021 23:15
 • No labels
Page: Pravidlá tvorby URI identifikátorov
PDF File Dodatok_c1_k_Metodickemu_pokynu_k_Vynosu_o_standar… 533 kB Ján Kulavjak Jun 08, 2018 11:06 Jun 08, 2018 11:06
 • No labels
Page: Metodický pokyn k Výnosu o štandardoch pre IS VS
PNG File dcat-ap-sk-uml.png 141 kB Miroslav Líška Apr 23, 2018 08:07 Apr 23, 2018 08:07
 • No labels
Page: dcat-ap-sk/2018-03-26.uml/png
PNG File image2018-3-26 21:11:41.png 8 kB Miroslav Líška Mar 26, 2018 21:11 Mar 26, 2018 21:11
 • No labels
Page: Metaúdaje pre otvorené údaje
PNG File image2018-3-26 21:11:18.png 10 kB Miroslav Líška Mar 26, 2018 21:11 Mar 26, 2018 21:11
 • No labels
Page: Metaúdaje pre otvorené údaje
PNG File image2018-1-30 21:32:10.png 24 kB Miroslav Líška Jan 30, 2018 21:32 Jan 30, 2018 21:32
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
PNG File image2018-1-30 15:4:24.png 24 kB Miroslav Líška Jan 30, 2018 15:04 Jan 30, 2018 15:04
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
PNG File downloadicon.png 0.8 kB Miroslav Líška Jan 30, 2018 14:36 Jan 30, 2018 14:36
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
PNG File image2018-1-30 14:32:16.png 1 kB Miroslav Líška Jan 30, 2018 14:32 Jan 30, 2018 14:32
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
PNG File image2018-1-28 22:41:43.png 3 kB Miroslav Líška Jan 28, 2018 22:41 Jan 28, 2018 22:41
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
PNG File image2018-1-28 21:40:26.png 3 kB Miroslav Líška Jan 28, 2018 21:40 Jan 28, 2018 21:40
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
PNG File image2018-1-28 21:35:12.png 7 kB Miroslav Líška Jan 28, 2018 21:35 Jan 28, 2018 21:35
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
PNG File image2018-1-27 22:51:25.png 24 kB Miroslav Líška Jan 27, 2018 22:51 Jan 27, 2018 22:51
 • No labels
Page: Centrálny model údajov verejnej správy
File 2017-05-30.owl 51 kB Miroslav Líška Jan 09, 2018 13:03 Jan 09, 2018 13:03
 • No labels
Page: Ontológia egovernment entít (2017-06-12)
File 2017-05-05.owl 52 kB Miroslav Líška Jan 09, 2018 13:03 Jan 09, 2018 13:03
 • No labels
Page: Ontológia egovernment entít (2017-06-12)
File 2017-01-01.owl 46 kB Miroslav Líška Jan 09, 2018 13:03 Jan 09, 2018 13:03
 • No labels
Page: Ontológia egovernment entít (2017-06-12)
File 2017-05-30.owl 7 kB Miroslav Líška Jan 09, 2018 11:32 Jan 09, 2018 11:32
 • No labels
Page: Ontológia katalógu dátových prvkov (2017-06-12)
File 2017-05-05.owl 7 kB Miroslav Líška Jan 09, 2018 11:32 Jan 09, 2018 11:32
 • No labels
Page: Ontológia katalógu dátových prvkov (2017-06-12)
File 2017-01-01.owl 7 kB Miroslav Líška Jan 09, 2018 11:32 Jan 09, 2018 11:32
 • No labels
Page: Ontológia katalógu dátových prvkov (2017-06-12)
File 2017-05-30.owl 69 kB Miroslav Líška Jan 09, 2018 11:32 Jan 09, 2018 11:32
 • No labels
Page: location/2017-06-12.rdf/xml
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. Next